Rozpoczeliśmy testy telewizji cyfrowej. Jako nośnik informacji wykorzystywany jest światłowód. Oprócz telewizji dostarczamy również szerokopasmowy Interent oraz telefonie stacjonarną.

http://www.tv.ostmedia.pl